Därför behövs Folkpartiet i Ockelbo

Nu är det dags att väcka alla liberaler som finns i Ockelbo. Tittar vi tillbaka 20 år så var Folkpartiet i Ockelbo i stort sett lika stora som moderaterna,  större än vänstern, miljöpartiet och KD men sedan hände det något och sedan 1994 har inte Folkpartiet haft någon representant i kommunfullmäktige. Till valet i år kommer Folkpartiet vara synlig i medier, lokalt kommer vi att finns på plats- alla Ockelbobor ska veta om att nu är det tid för “Change”/ förändring.

Ockelbo behöver vitaliseras, vi inom Folkpartiet vill att uppmärksamheten riktas på hur man kan stödja och bygga vidare på existerande styrkor och möjligheter istället för att fokusera på hinder och svårigheter.

Folkpartiet i Ockelbo vill sätta fokus på våra barn och äldre, exempelvis vill vi arbeta för rätten att bo med sin livskamrat. Det finns tyvärr exempel på hur människor som levt tillsammans hela sitt liv nekas att fortsätta bo tillsammans när de behöver komma in på ett äldreboende. Inga par ska behöva splittras mot sin vilja och därför bör en parboendegaranti finnas i Ockelbo.

Folkpartiet vill införa en omsorgsgaranti. En garanti som tydligt och klart slår fast vad den enskilda har rätt till samt att kommunen måste uppfylla de högt ställda kraven på omvårdnaden. Om kraven inte tillgodoses skall inbetalda avgifter återbetalas. Några exempel är rätten att vistas ute regelbundet, rätten till god och näringsriktig kost, rätten att duscha regelbundet och rätten att bo i eget rum. Detta för att de äldre ska få ett så humant ochvärdefullt liv som möjligt.

Folkpartiet vill utöka/vidareutveckla utbildningsinsatserna inom omsorgen. Personalen som arbetar inom omsorgen är värd all den uppskattning och yrkesstatus som deras viktiga uppgift berättigar dem till. En kontinuerlig kompetensutveckling av yrkesgruppen är viktig för att personalen ska få den behörighet som krävs.

Folkpartiet anser att skolornas mat ska lagas där eleverna finns och inte centralt för att sedan transporteras ut och behöva uppvärmas. Bra exempel finns inom kommunen men det behöver införas vid samtliga skolor. Mätta elever lär sig bättre, kvalitet lönar sig!

Folkpartiet vill jobba med att förbättra kvaliteten på barnomsorgen genom att minska storleken på barngrupperna så att andelen pedagoger ökar. Vi vill utöka/vidareutveckla kompetensutveckling för pedagoger/lärare genom exempelvis de möjligheter som lärarlyftet medger.

Till sist så behövs ett parti som tror på den enskilda människan och dess förmåga till att själv välja och bestämma åt sig istället för att någon annan väljer och bestämmer.