Vilse i pensionerna?

Den senaste tiden har företrädare för sveriges pensionärer i media slagit på stora trumman över att skatten för pensionerna höjts medan skatten för arbetare sänkts och att det är i högsta grad orättvist. Det som hänt är det att de som får sin inkomst via lönearbete (och det inkluderar även de som har rätt till ålderspension men valt att arbeta vidare) har fått större skattesänkningar än de som får sin inkomst via pension.

Hur stor skillnaden ska det vara mellan skatt på arbete och skatt på pensioner kan diskuteras. Skillnaden får inte bli för stor det är därför som alliansen på senare tid gjort och kommer att göra via vårbudgeten justeringar detta. Men att utforma skattesystemet så att arbete alltid lönar sig bäst är i högsta grad samhällsnyttigt och därmed bra för pensionärerna.

Vad är pension egentligen? Är det en uppskjuten lön och att de pengar som till exempel min arbetsgivare betalar in till pensionssystemet ligger och väntar på mig fram till den dagen jag går i pension? Nej, det kan snarare liknas vid en rätt att få pension men storleken och värdet på denna rätt bestäms av det ekonomiska klimatet när pensionen ska betalas ut.

De pengar som betalas in i dag används för utbetalningar i dagens pensionssystem och där jag och övriga i min generation får hoppas att generationerna efter oss har arbete och kan betala in till pensionssystemet. Om kommande generationer inte betalar in till pensionssystemet får jag och andra med mig lita till våra egna eventuella besparingar, eftersom staten i sådant fall inte sitter inne med några pengar till oss.

Pensionssystemet bygger således på den gamla principen att de som arbetar försörjer de som av ålder har slutat arbeta. Den principen har funnits i alla tider och i alla tider har de äldre drabbats när de yngre generationerna inte klarat av att försörja dem. Det är det som har hänt nu när färre kan bidra till pensionssystemet.