Är det början till ett kommunalt förfall?

När en kommun inte längre sköter om sina egna resurser är det lätt för oss medborgare att misströsta. Får det gå för långt blir slutnotan mycket högre än vad det skulle blivit att direkt ta hand om problemet. Ett exempel är grusplanen bakom Gäverängeskolan där det en gång så raka och stolta näten numer mer ser ut som vissnade blomster- hade dessa nät rätat upp och fixats till direkt hade insatsen varit låg men nu när det tillåtits att gå så här lång blir notan naturligtvis högre. Släpphänthet sänder dessutom signaler om att allas vår gemensamma kommunala egendom har inget värde- ingen bryr sig.

James Wilson, amerikansk konservativ, hade en teori som gick ut på att det gällde att snabbt laga pangade rutor i hus, eftersom huset annars skulle framstå som oproportionerligt mindre värt, kanske till och med obebott. Snart skulle någon annan kasta en sten genom en annan ruta och sedan en till och därefter var det liksom inget hus mer, snarare en ruin. Och vad betyder det för grannhusen och dess invånare? Och så vidare. Lämna en pangad ruta och snart har du skapat slum. Det är lätt att dra paralleller till det som händer i min kommun.