Vad är rättvisa och vems är bäst?

Kan det vara så att hos vissa är rättvisa nästa alltid en fråga om ekonomisk utjämning, där ett rättvisare samhälle har mindre inkomstskillnader.  Eller är det så att rättvisa handlar om att alla ska få möjligheter och att den som riskerar att gå under ska få bästa möjliga hjälp. Det är mycket viktigare att skolan håller högsta klass, att det finns en väl fungerande arbetsmarknad och en socialpolitiken som prioriterar dem som har störst behov än att utjämna inkomster till någon viss nivå.

Hur skulle det kunna vara rättvist att alla har samma inkomst? Det är ju att helt ignorera hur påhittiga, kunniga och flitiga enskilda människor är, och det tar inte hänsyn till vad som händer över tid.

Istället för att bekämpa rikedom och inkomstskillnader bör man i stället bekämpa fattigdom. Flit, företagsamhet och förkovran är värden som bygger samhällen och skapar resurser till enskilt och allmänt ansvarstagande. Det är rimligt att den som tjänar mer också betalar mer till det gemensamma, men det kan aldrig vara rättvist att staten får mer än individen när hon får en löneförhöjning.