Pedagogisk kvalité inom barnomsorgen

Fråga ställd till kommunfullmäktige den 3 maj via allmänhetens frågestund.

Hur tänker kommunen säkerställa att den pedagogiska kvaliteten inom barnomsorgen är tillfredsställande efter den utökning av antalet barn per pedagog samt ökning av antal barn per kvadratmeter lokalyta som under senare tid gjorts?

Som förälder med barn i barnomsorgen upplever jag personligen effekterna av detta beslut. Barn som är frustrerade, oharmoniska, stressade.

Jag kan bara tänka mig hur dessa pedagoger känner det när ytterligare arbetsbörda läggs på deras axlar, fler barn att se och fler pedagogiska dilemman att lösa – hur säkerställer kommunen detta?