Landstinget Gävleborg, journaler som saknar diktat

Återigen har vi kunnat följa hur ledningen av Landstinget Gävleborg inte klarat av sitt uppdrag beträffande hälso- och sjukvården. Senast i raden är alla de diktat, ca 1300 bara inom kirurgen – vissa har till och med hävdat att det är betydligt fler, som ligger och väntar på att skrivas in i journalerna. Återigen togs ledning på sängen ”det hade vi ingen aning om…” när det skulle organiseras om.

Det behövs en liberal och humanistisk syn för att rätta till alla tokigheter och att ta bort den rådande inställningen att hälso- och sjukvården är ”produktion”, det bör ses som en mänskligt relation.

Något att tänka på för Landstingsledningen; 1912 skrev den legendariska inlärningspsykologen John B. Watson: ”Medicinstudenten måste lära sig att vare sig han är kirurg, obstetriker eller psykiater, så utgörs föremålet för hans insatser av mänskliga varelser och inte enbart objekt på vilka han kan demonstrera sin skicklighet.”

Är landstinget Gävleborg ur spår?

Landstinget i Gävleborg (LG) är på farlig mark när dess främsta företrädare pratar i termer som snarare för tankarna till någon gammal öststatsdiktatur med all dess syn på sina medborgare, när det pratas om en ökad produktion och ett minskat slöseri, hur kan dialog och mänsklig kontakt med medborgarna betraktas som slöseri? Är det något som LG under de senaste årtiondena verkar ha varit bra på så är det just att skapa icke värdeskapande aktiviteter på bekostnad av den mänskliga kontakten med de medborgare som uppsöker LGs verksamheter.

Nu väljer LG att i elfte timmen att införa Lean och tillsätta leansamordnare i flertalet divisioner och hoppa på leantåget, ett tåg som kan vara på väg att spåra ur eftersom antalet oklara och dåliga fall samt fall med uteblivna framgångar snart börjar bli fler än de goda exemplen. Lean har blivit en etikett som klistras på en mängd tjänster i hopp om att de ska sälja bättre och här verkar LG lättvinnligt ha nappat på lockbetet.

LG betonar ett minskat slöseri vilket i sig är samma sak som att höja produktiviteten, rationalisera, effektivisera eller för att prata i vanliga termer en helt normal verksamhetsutveckling.  Lean i sjukvården brukar för att citera en mycket välrenommerad svensk professor inom tillverkningssystem vara att man man flyttar röntgenavdelningen intill akuten – när man väl kommit underfund med att de flesta som besöker akuten måste röntgas.

Tittar man på antalet artiklar och insändare i de lokala medierna med alltifrån; lekmannamässiga diagnoser om medarbetares menatala tillstånd i remisssvar till JO och till de försök företädare för några divisioner gjort för att stävja alla dessa som inte likgiltigt accepterar alla dessa infall och vilka på intet sätt främjar ett sunt verksamhetsklimat vilket landstingets medborgare har rätt att kräva.

Kan allt detta vara just på grund av SAP? Ironiskt nog är det faktum att just den förkortningen kan för vissa ha andra betydelser men i detta fall är det nog så att just på grund av SAPs oförmåga till just klarsynhet som lett till oförmågan när det gäller att Spendera Andras Pengar (SAP).

Insändare om behovet av Folkpartiet i Ockelbo

Har skrivit och skickat in en ny insändare till Gefle Dagblad och Arbetarbladet, får se när det kommer in  i respektive tidning. Behovet av ett liberalt synsätt har den senaste tiden gjorts sig alltmer tydligt. De brister i den kommunala styrningen som påtalats av den externa revisorn och den svaga placeringen som skolan fick vid den skolrankning som Sveriges Kommuner och Landsting genomfört.

Styrning och kontroll för att få en ekonomi i balans

Den externa granskning som Öhrlings PricewaterhouseCoopers gjort av arbetet inom kommunen för att få en ekonomi i balans visar tydligt att det behövs krafttag för att komma till balans. Det har arbetats med åtgärder men det har inte fattas beslut om konkreta åtgärdsplaner för att få balans i ekonomin. Uppföljningen har varit bristfällig, dokumentation kring effekter av åtgärder saknas etc. Likt vanligt hederligt förändringsarbete där det är så att – vet man inte vad man gjort eller var man är blir det svårt att förändra eller förbättra något.

Verksamheten skall styras utifrån de behov som kommunens invånare har. Uppföljning är en central del i styrningen. Tydliga prioriteringar och ansvarsförhållanden är viktiga för tilltron till kommunal verksamhet. Det är något som Folkpartiet vill sätta fokus på.

Resultaten faller i Ockelbos skolor

Det är ingen smickrande läsning när SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, presenterade sina resultat efter hur grundskoleeleverna presterar. Ockelbo  hamnar nu på 283 plats av 290 kommuner. Det är tydligt att det behövs krafttag inom skolan och där är Folkpartiet ett tydligt alternativ.
Grundskolans viktigaste uppgift är att alla elever lär sig läsa, skriva och räkna och det verkar kommunen inte ha lyckats med.

Vallista för Folkpartiet liberalerna i Ockelbo

Nu är vår vallista publicerad i lokaltidningarna. I dagens GD och AB finns noitser om hur listan ser ut och  lite grovt vad vi vill driva för frågor. Visst kommer det bli klassiska liberala frågor som skola, vård och omsorg och lite annat kopplat till att vi kan ha landbyggden levande.

Kommunfullmäktige den 3 maj, parboendegaranti och pedagogisk kvalité

Tillsammans med min fru hade jag lämnat in en skriftlig fråga om den pedagogiska kvaliteten inom förskola. Hur tänker kommunen säkerställa kvaliteten när man omfördelar mer än en avdelning, dvs. runt 20 barn, på befintliga avdelningar. Har det gjorts någon konsekvensanalys av detta?

Svaret vi fick gick i stort sett ut på att det vara nuvarande regeringens fel och att det skulle bli bättre med en annan regering!

Lite intressant vara dock att det nämndes att man i nämnden hade fattat beslut om att 2/3 av personalen ska ha pedagogisk kompetens- varför inte ha som mål att ha 100 % pedagogisk kompetens, det är lite som att man i ett ishockeylag inte behöver ha mer än 2 av 3 som kan åka skridskor!

Mitt medborgarförslag däremot skickades till kommunkontoret för utredning men det var redan känt