Resultaten faller i Ockelbos skolor

Det är ingen smickrande läsning när SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, presenterade sina resultat efter hur grundskoleeleverna presterar. Ockelbo  hamnar nu på 283 plats av 290 kommuner. Det är tydligt att det behövs krafttag inom skolan och där är Folkpartiet ett tydligt alternativ.
Grundskolans viktigaste uppgift är att alla elever lär sig läsa, skriva och räkna och det verkar kommunen inte ha lyckats med.