Är landstinget Gävleborg ur spår?

Landstinget i Gävleborg (LG) är på farlig mark när dess främsta företrädare pratar i termer som snarare för tankarna till någon gammal öststatsdiktatur med all dess syn på sina medborgare, när det pratas om en ökad produktion och ett minskat slöseri, hur kan dialog och mänsklig kontakt med medborgarna betraktas som slöseri? Är det något som LG under de senaste årtiondena verkar ha varit bra på så är det just att skapa icke värdeskapande aktiviteter på bekostnad av den mänskliga kontakten med de medborgare som uppsöker LGs verksamheter.

Nu väljer LG att i elfte timmen att införa Lean och tillsätta leansamordnare i flertalet divisioner och hoppa på leantåget, ett tåg som kan vara på väg att spåra ur eftersom antalet oklara och dåliga fall samt fall med uteblivna framgångar snart börjar bli fler än de goda exemplen. Lean har blivit en etikett som klistras på en mängd tjänster i hopp om att de ska sälja bättre och här verkar LG lättvinnligt ha nappat på lockbetet.

LG betonar ett minskat slöseri vilket i sig är samma sak som att höja produktiviteten, rationalisera, effektivisera eller för att prata i vanliga termer en helt normal verksamhetsutveckling.  Lean i sjukvården brukar för att citera en mycket välrenommerad svensk professor inom tillverkningssystem vara att man man flyttar röntgenavdelningen intill akuten – när man väl kommit underfund med att de flesta som besöker akuten måste röntgas.

Tittar man på antalet artiklar och insändare i de lokala medierna med alltifrån; lekmannamässiga diagnoser om medarbetares menatala tillstånd i remisssvar till JO och till de försök företädare för några divisioner gjort för att stävja alla dessa som inte likgiltigt accepterar alla dessa infall och vilka på intet sätt främjar ett sunt verksamhetsklimat vilket landstingets medborgare har rätt att kräva.

Kan allt detta vara just på grund av SAP? Ironiskt nog är det faktum att just den förkortningen kan för vissa ha andra betydelser men i detta fall är det nog så att just på grund av SAPs oförmåga till just klarsynhet som lett till oförmågan när det gäller att Spendera Andras Pengar (SAP).