Landstinget Gävleborg, journaler som saknar diktat

Återigen har vi kunnat följa hur ledningen av Landstinget Gävleborg inte klarat av sitt uppdrag beträffande hälso- och sjukvården. Senast i raden är alla de diktat, ca 1300 bara inom kirurgen – vissa har till och med hävdat att det är betydligt fler, som ligger och väntar på att skrivas in i journalerna. Återigen togs ledning på sängen ”det hade vi ingen aning om…” när det skulle organiseras om.

Det behövs en liberal och humanistisk syn för att rätta till alla tokigheter och att ta bort den rådande inställningen att hälso- och sjukvården är ”produktion”, det bör ses som en mänskligt relation.

Något att tänka på för Landstingsledningen; 1912 skrev den legendariska inlärningspsykologen John B. Watson: “Medicinstudenten måste lära sig att vare sig han är kirurg, obstetriker eller psykiater, så utgörs föremålet för hans insatser av mänskliga varelser och inte enbart objekt på vilka han kan demonstrera sin skicklighet.”