Att redigera kommunsidor med Episerver

Vid kvällens styrelsemöte i kommunföreningen berättade jag om problematiken att redigera vår kommunsida om man inte har en PC och en speciell webbläsare. Om man använder sig av Mac eller linux så funkar det inte att få full funktionalitet i Episerver, vissa funktioner faller bort oavsett om man använder sig av wine eller andra Macvarianter. Kruxet är att den variant som av Episerver som används inte har stöd för annat än Internet Explorer men i nyare versioner finns även stöd för Firefox, vilket är bra om man är Mac- eller linuxare. Som liberal känns det inte som att valfriheten finns utan att jag som användare är inmålad i ett hörn och inte kan annat eller snarare att någon annan bestämmer det åt mig!

Pressmeddelande om ny Folkpartiförening i Ockelbo

Det blev en bra respons på det pressmeddelande som skickades ut i samband med årsmötet. I gårdagens Gefle Dagblad fanns en bra notis om folkpartiet i Ockelbo detta efter ha blivit uppring av en reporter en kort stund efter att pressmeddelande gått ut.

I samma tidning fanns även vår gemensamma debattartikel om en levande kommun:

En levande kommun

Med Folkpartiet blir Ockelbo en plats som växer
I det liberala Ockelbo lever hela kommunen, landsbygd och byar blomstrar. För att åstadkomma tillväxt och en positiv landsbygds och byutveckling i en så liten kommun som Ockelbo är det viktigt att samla alla goda krafter för att dra åt samma håll. Folkpartiets grundtanke bygger på en övertygelse om att livskraftiga byar är en förutsättning för att det skall uppstå företagsetableringar, vilket i sin tur gör byn mera attraktiv. Det är därför viktigt med satsningar både på byarna och på företagande.

Grundläggande värderingar är framtidstro, initiativkraft, kreativitet, hållbar utveckling och lokal förankring. Det sociala kapitalet är bygdens kraftkälla. En levande bygd med åter- och inflyttning förutsätter att invånarna trivs i bygden. I detta sammanhang är ungdomar och i synnerhet unga kvinnor viktiga målgrupper.

Det är därför är det viktigt att man kan samlas kring ett arbete för att på olika sätt stärka framtidstro, marknadsföra byarna på ett positivt sätt samt tillsammans göra upp en långsiktig plan för vilka åtgärder som behöver vidtas för att Ockelbos byar skall få en positiv befolknings- och företagsutveckling.

Det är också viktigt att en levande kommun är tillgänglig för alla oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte, det ska inte påverka rätten och möjligheten till ett bra liv. Det är därför viktigt att kommunen ser över tillgänglighet i butiker och offentliga lokaler i kommunen.

Stig Mörtman,
Gunlög Söderström,
Bo Stenbeck,
Katarina Bolander,
Folkpartiet Liberalerna Ockelbo

Extra årsmöte i kommunföreningen

Den 20 juni var det extra årsmöte i kommunföreningen, allt för att väcka den slumrande lokala folkpartiet föreningen. Till ny ordförande valdes jag själv, vice ordf. Gunlög Söderström, till kassör Bosse Stenbeck och till ledamöter Katarina Bolander och Assar Byström. Nu kan vi agera som förening med allt vad det innebär. Det ska bli kul att vara med  och få visa upp folkpartiet vid årets  Ockelbo marknad.

Egentligen är Valet ganska enkelt

Som politiker ger vi inte jobb däremot kan vi skapa förutsättningar och förenkla eller försvåra för företag att skapa jobb.

Att skapa välstånd är inte att massanställa i offentlig sektor eller genom att använda allmänna medel till att ge jobb och lön genom statsfinanseirade arbetstillfällen utan snarare är det att skapa bra klimat för entreprenörer, innovatörer, små och stora företagare. Det kan leda till att vissa driftiga personer kommer tjäna en och annan krona, men låt oss låta några lyckas – det tjänar ALLA på!

Från den rödgröna kanten ses exempelvis dessa småföretagare, innovatörer, entreprenörer som en ofta fattig, lågutbildad och socialt bakåtsträvande person som inte bidrar maximalt till landets välstånd.

De rödgröna ser inte att  de som hittar en idé, en pryl, som visar sig så lukrativ att de anställer två till och betalar in skatt, gör att staten kan anställa i det offentligas tjänst. Skulle dessa småföretagare bidra mindre till välståndet än de som lever på inbetalda skattemedel?

Som sagt egentligen är Valet ganska enkelt!

En levande kommun

I dagens GD kunde vi läsa om att Ockelbo kommun inte erbjuder bra lokaler för funktionshindrade. Från Folkpartiet ser vi det som viktigt att Ockelbo som en levande kommun är tillgänglig för alla oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte, det ska inte påverka rätten och möjligheten till ett bra liv. Ur den aspekten är det viktigt att kommunen ser över tillgänglighet i butiker och offentliga lokaler i kommunen vilket också länsstyrelsen konstaterade.

I gårdagens GD fanns också att läsa om Jädraås och hur de satsar på att göra byn mer känd. Från Folkpartiet tror vi att det är viktigt att man kan samlas kring ett arbete för att på olika sätt stärka framtidstro, marknadsföra byarna på ett positivt sätt samt tillsammans göra upp en långsiktig plan för vilka åtgärder som behöver vidtas för att Ockelbos byar skall få en positiv befolknings- och företagsutveckling.

För att åstadkomma tillväxt och en positiv landsbygds och byutveckling i en så liten kommun som Ockelbo är det viktigt att samla alla goda krafter för att dra åt samma håll. Folkpartiets grundtanke bygger på en övertygelse om att livskraftiga byar är en förutsättning för att det skall uppstå företagsetableringar, vilket i sin tur gör byn mera attraktiv. Det är därför viktigt med satsningar både på byarna och på företagande.