Egentligen är Valet ganska enkelt

Som politiker ger vi inte jobb däremot kan vi skapa förutsättningar och förenkla eller försvåra för företag att skapa jobb.

Att skapa välstånd är inte att massanställa i offentlig sektor eller genom att använda allmänna medel till att ge jobb och lön genom statsfinanseirade arbetstillfällen utan snarare är det att skapa bra klimat för entreprenörer, innovatörer, små och stora företagare. Det kan leda till att vissa driftiga personer kommer tjäna en och annan krona, men låt oss låta några lyckas – det tjänar ALLA på!

Från den rödgröna kanten ses exempelvis dessa småföretagare, innovatörer, entreprenörer som en ofta fattig, lågutbildad och socialt bakåtsträvande person som inte bidrar maximalt till landets välstånd.

De rödgröna ser inte att  de som hittar en idé, en pryl, som visar sig så lukrativ att de anställer två till och betalar in skatt, gör att staten kan anställa i det offentligas tjänst. Skulle dessa småföretagare bidra mindre till välståndet än de som lever på inbetalda skattemedel?

Som sagt egentligen är Valet ganska enkelt!