Sunt förnuft eller konsten att göra det svårt

Att göra något enkelt är ofta det svåraste man kan göra, att göra något komplicerat är lättare och kräver inte så mycket arbete. I Ockelbo verkar det finnas en del saker som skulle kunna göras enklare.

Ett exempel är snöröjningen där det tydligen finns många underleverantörer som deltar i snöröjningen – vilket är bra. Det som däremot inte är bra är uppdelningen av områden, jag har hört talas om exempel som verkar vara upptå väggarna.

Vid ett område där det finns en återvändsgata med tillhörande vändplan, och med en arbetsplats vid slutet av gatan, har en underleverantör snöröjning av vägen till vändplanen och en annan underleverantör själva vändplanen.  Resultatet blir att när de som ska till sina arbeten på morgonen möts de av antingen en oplogad väg men en väl så fint plogad vändplan eller tvärtom! Vari detta finns det rim och reson eller för den delen sunt förnuft!

Lika kan det vara vid försäljning av kommunalutrustning och sedan inhyrning av densamma. Kommunen sålde för ett tag sedan en traktorn och hyr sedan tillbaka den (dyrt?)! Det man gör är att man ändrar de ekonomiska värdena i kommunen. Det man släpper eller slipper kan exempelvis vara kapitalbindning, underhålls och reparationskostander etc. Jag får hoppas att kommunen har räknat på detta innan man sålde och hyr tillbaka.

Smolk i bägaren efter markanden

Vi, Folkpartiet i Ockelbo, har fått en påminnelsefaktura ifrån Ockelbo Marknad! Det för något som länsförbundet bokat och redan betalt för! Samtidigt har man försökt fått betalt ifrån Samverkan i Gävelborg. Intressant affärside ta en betala för tre!.
Vi har bestridit fakturan och så får dom väl reda ut vart och hur dom skickar fakturor, normalt vore att man skickar till den som bokar/beställer och ingen annan…

Att vara gammal är ingen sjukdom

Debattartikel i dagens Arbetarbladet. Att vara gammal är ingen sjukdom eller som rubriken egentligen var ”Ockelbo behöver en omsorg och vård att lita på”.

Alla har vi ett egenansvar för våra liv. Men när den egna förmågan inte räcker till måste samhället träda in och hjälpa till där det behövs. Det är vid denna tidpunkt som det måste finnas stor respekt, trygghet, värme och god omsorg och vård för oss alla.

All god omsorg och vård beror på att det finns personal med engagemang, kompetens och arbetsglädje. Personalen som arbetar inom omsorgen är värd all den uppskattning och yrkesstatus som deras viktiga uppgift berättigar dem till. En kontinuerlig kompetensutveckling av yrkesgruppen är viktig för att personalen ska få den behörighet som krävs. Folkpartiet vill därför vidareutveckla utbildningsinsatserna inom omsorgen.

Vi tycker också att fler djur ska tillåtas inom äldreomsorgen. Erfarenhet visar att blodtrycket faller, kolesterolhalten sjunker, tidigare tysta individer kan börja tala och depressioner mildras. Kort sagt mår människan bra av att umgås med djur.

En parboendegaranti ska finnas inom ramen för den kommunala omsorgen. Det är inte anständigt att livskamrater splittras och nekas möjligheten att leva den sista tiden tillsammans. Många äldre makar har levt ett långt liv tillsammans, kanske ända sedan ungdomsåren, och har tänkt leva tillsammans till livets slut. Men alla äldre kan inte leva den sista tiden i det egna hemmet utan många behöver flytta till ett boende där de kan få vård och omsorg.

Folkpartiet vill ha en klar och tydlig vårdkedja för den äldre eller andra med behov som behöver kommunens hjälp efter en sjukdomsvistelse på sjukhuset. Ett bättre utnyttjande av tiden för omvårdnad och rehabilitering behövs för att undvika kvalitetsbrister.

Dagens omsorg och vård måste fokusera mer på det friska hos varje individ och lyfta fram det. Ålderdomen i sig är ingen sjukdom. Att ha ett aktivt och innehållsrikt liv så långt det är möjligt genom hela livet påverkar åldrandet positivt.

Med Folkpartiet blir Ockelbo en plats som växer.

Om vikten av service och bemötande

På en liten ort är sättet man bemöter sina kunder oerhört viktigt. När någon missköter sig på det området sprider det sig som en löpeld. Gurun inom marknadsföring Philip Kotler menar att en missnöjd kund sprider negativ publicitet till i genomsnitt tio personer och det borde inte vara något man som företag har råd med! Finns viljan så löser det mesta sig men det måste som sagt till vilja.

Som förening råkade vi just ut för detta när vi skulle öppna en ”affärsrelation” med Handelsbanken dvs öppna ett konto. Det hela slutade med att vi gick till konkurrenten Swedbank istället!

Folkpartiet på Ockelbo marknad

Så var Ockelbo markand avslutad och i år fanns vi inne på marknadsområdet till skillnad från tidigare år då vi funnits intill parkeringen. Tyvärr blev det ingen gemensam plats med de övriga partierna, kd m svp och fp, i Samverkan Gävleborg! Det verkar som m i Ockelbo inte riktigt ville samverka med oss folkpartister- om det är på individnivå eller inte vet jag inte men det verkar rent ut sagt lite larvigt. Nu äger inte vi problem utan det ligger hos m men jag tror inte att det är något problem då valresultatet kommer peka i vår riktning.

Det är alltid lika intressant att notera när inte ord och handling går hand i hand. Det som är lätt i ord kan vara ack så svårt i handling. Som förtroendevald är det ett förtroende man ska förvalta. Ett förtroende som kan ta lång tid att bygga upp men gå väldigt snabbt att rasera.

Det är under sådan tillfällen agnarna skiljs från vetet och under denna marknad har det i min bok just gjorts och personer visat sig inte få ihop ord och handling.