Att vara gammal är ingen sjukdom

Debattartikel i dagens Arbetarbladet. Att vara gammal är ingen sjukdom eller som rubriken egentligen var “Ockelbo behöver en omsorg och vård att lita på”.

Alla har vi ett egenansvar för våra liv. Men när den egna förmågan inte räcker till måste samhället träda in och hjälpa till där det behövs. Det är vid denna tidpunkt som det måste finnas stor respekt, trygghet, värme och god omsorg och vård för oss alla.

All god omsorg och vård beror på att det finns personal med engagemang, kompetens och arbetsglädje. Personalen som arbetar inom omsorgen är värd all den uppskattning och yrkesstatus som deras viktiga uppgift berättigar dem till. En kontinuerlig kompetensutveckling av yrkesgruppen är viktig för att personalen ska få den behörighet som krävs. Folkpartiet vill därför vidareutveckla utbildningsinsatserna inom omsorgen.

Vi tycker också att fler djur ska tillåtas inom äldreomsorgen. Erfarenhet visar att blodtrycket faller, kolesterolhalten sjunker, tidigare tysta individer kan börja tala och depressioner mildras. Kort sagt mår människan bra av att umgås med djur.

En parboendegaranti ska finnas inom ramen för den kommunala omsorgen. Det är inte anständigt att livskamrater splittras och nekas möjligheten att leva den sista tiden tillsammans. Många äldre makar har levt ett långt liv tillsammans, kanske ända sedan ungdomsåren, och har tänkt leva tillsammans till livets slut. Men alla äldre kan inte leva den sista tiden i det egna hemmet utan många behöver flytta till ett boende där de kan få vård och omsorg.

Folkpartiet vill ha en klar och tydlig vårdkedja för den äldre eller andra med behov som behöver kommunens hjälp efter en sjukdomsvistelse på sjukhuset. Ett bättre utnyttjande av tiden för omvårdnad och rehabilitering behövs för att undvika kvalitetsbrister.

Dagens omsorg och vård måste fokusera mer på det friska hos varje individ och lyfta fram det. Ålderdomen i sig är ingen sjukdom. Att ha ett aktivt och innehållsrikt liv så långt det är möjligt genom hela livet påverkar åldrandet positivt.

Med Folkpartiet blir Ockelbo en plats som växer.