Sunt förnuft eller konsten att göra det svårt

Att göra något enkelt är ofta det svåraste man kan göra, att göra något komplicerat är lättare och kräver inte så mycket arbete. I Ockelbo verkar det finnas en del saker som skulle kunna göras enklare.

Ett exempel är snöröjningen där det tydligen finns många underleverantörer som deltar i snöröjningen – vilket är bra. Det som däremot inte är bra är uppdelningen av områden, jag har hört talas om exempel som verkar vara upptå väggarna.

Vid ett område där det finns en återvändsgata med tillhörande vändplan, och med en arbetsplats vid slutet av gatan, har en underleverantör snöröjning av vägen till vändplanen och en annan underleverantör själva vändplanen.  Resultatet blir att när de som ska till sina arbeten på morgonen möts de av antingen en oplogad väg men en väl så fint plogad vändplan eller tvärtom! Vari detta finns det rim och reson eller för den delen sunt förnuft!

Lika kan det vara vid försäljning av kommunalutrustning och sedan inhyrning av densamma. Kommunen sålde för ett tag sedan en traktorn och hyr sedan tillbaka den (dyrt?)! Det man gör är att man ändrar de ekonomiska värdena i kommunen. Det man släpper eller slipper kan exempelvis vara kapitalbindning, underhålls och reparationskostander etc. Jag får hoppas att kommunen har räknat på detta innan man sålde och hyr tillbaka.