Hur tänker de rödgröna om Rot och Rut eller valrörelsens stora bluff

På ledarsidan i dagens SvD lyfter man fram det som de rödgröns talar tyst om nämligen att man tänker avskaffa rot. Även om man försöker trumma ut att man vill se ett utvidgat rotavdrag står det klart och tydligt i både den rödgröna skuggbudgeten och i den ursprungliga överenskommelsen att rot ska vara tillfällig. Thomas Östros sade nyligen i Almedalen att rot bara behövs ”så länge som vi har hög arbetslöshet i byggbranschen”.

När både rot och rut skapar jobb anser de rödgröna att rot kan växla beroende på om det är jobbkris i byggsektorn eller ej. Rut däremot påminner om ett pig-samhälle och ska därför bort. Folk får städa själva eller återgå till att köpa städhjälp svart!

Vari ligger skillnaden mellan att slå i spik eller att jaga dammråttor hos någon – båda är tjänster som utförs mot ersättning så jag förstår inte problemet. Det är nog i själva verket så att de rödgröna själva nedvärderar den typ av tjänst som vissa företag framgångsrikt erbjuder eller kan det vara så att det är skillnad på folk och folk…