De ungas val?

Inom vissa kretsar hävdas att detta val är just de ungas val, men om man lyssnar till Fredrik Furtenbach inrikeschef SR Ekot, som han konstaterade den 15 april i år, så stämmer det inte.

Visst är förstagångväljarna i år många, nästan 500 000 tusen. Men Sveriges befolkning växer ju, och i procent av väljarna slår förstagångs-väljarna inte rekord, de var fler 1976 eventuellt även 1968.

Om väljer att tittar man på en större grupp väljare – alla ungdomar under 29 år – så var de unga väljarna faktiskt fler hela 70, 80 och 90-talen.

Det kan förstås vara status att försöka locka unga väljare – unga har ju framtiden framför sig. Men i år är just pensionärerna tre gånger så många som förstagångsväljarna. Nästan var fjärde väljare är pensionär – dom går dessutom och röstar. Förstagångsväljarna däremot har en tendens att strunta i att rösta.

Vill man nå väljare som med säkerhet går och röstar ska man välja den större gruppen och inte den som tendera att valskolka, men det bästa är att vända sig till så många som möjligt och inte utesluta några.