Nya löften att infria men vad har gjorts tidigare?

Hur kan de som styrt Ockelbo kommun under alla år säga att man ska jobba för att skolan, förskolan och skolbarnomsorgen ska ge alla elever möjlighet att lämna skola med fullgoda kunskaper? Att jobba för att skola ska vara en mötesplats för flickor och pojkar där trygghet råder!

Hur kan det vara att man inte lyckat med det under alla dessa år – vari ligger problemet?. Det kan inte vara som man givit sken av tidigare att det är den sittande alliansregeringens fel utan det är något mer grundläggande som ligger bakom.

Kan det vara så att grundtanken är att alla ska stöpas i samma form och att det läggs ner kraft och energi för att ingen ska hamna utan för denna “mall”?

Kan det vara så att denna “skolrättvisa” liknar all annan rättvisa som nästa alltid en fråga om ekonomisk utjämning, där ett rättvisare samhälle har mindre skillnader.

Eller är det så att “skolrättvisa”  handlar om att alla ska få möjligheter och att den som riskerar att gå under ska få bästa möjliga hjälp. Det är mycket viktigare att skolan håller högsta klass, att det finns en väl fungerande arbetsmarknad och en socialpolitiken som prioriterar dem som har störst behov än att utjämna inkomster till någon viss nivå.

Hur skulle det kunna vara rättvist att alla har samma kunskaper? Det är ju att helt ignorera hur påhittiga, kunniga och flitiga enskilda människor är, och det tar inte hänsyn till vad som händer över tid.

Flit, företagsamhet och förkovran är värden som bygger samhällen och skapar resurser till enskilt och allmänt ansvarstagande.