Vad används landstingsskatten till i Gävleborg?

Hur många känner till att samtliga landsting varje år betalar miljontals kronor för att subventionera vuxna människors fritidsintressen? eller att pengar från landstingsskatten regelbundet används som riskkapital i lokala näringspolitiska experiment? Under 2008 handlade det om 3,8 miljarder kronor – pengar som i stället hade kunnat användas till hälso- och sjukvård.

Sannolikt inte särskilt många, eftersom satsningarna sällan är föremål för granskning och debatt, ens bland de ansvariga politikerna själva. I det fördolda frodas i landstingen en veritabel miljardrullning till sådant – för skattemedel som i den officiella politiska retoriken sägs gå till sjukvården.

Landstingens obligatoriska uppgifter är hälso- och sjukvård, tandvård för personer tills de är 20 år och kollektivtrafik (som sköts tillsammans med kommunerna). Exempel på frivilliga åtaganden är kultur, utbildning, turism, regional utveckling.

De rödgröna säger uttryckligen att det behövs fler anställda just inom sjukvården. En berättigad fråga är då varför de rödgröna, som i dag styr i en majoritet av landstingen, inte först vill effektivisera användningen av de resurser som finns så att det årliga utrymmet för nya sjuksköterskorna kan frigöras, innan de ropar på mer.