Landstinget behöver komma in på rätt spår; dags för förändring (forts)

Vad landstinget inte talar om är människan, kreativiteten och de grundläggande behoven för att motiveras. I exempelvis ett framgångsrikt företag skapas pålitliga och lönsamma kundrelationer, det uppfinns produkter och servicen förbättras, företaget leds på effektivast möjliga sätt och det byggs värdefulla (högt värderade) samarbeten med partners och leverantörer. Det är inte affärsverksamheten som leder till framgången. Det är inte affärsverksamheten som hittar kunder, effektiviserar processer, sluter avtal eller uppfinner produkter. Det gör individerna!

Den slutsatsen verkar LG och/eller dess konsulter ha förbisett.

En metod som lean säkerställer inte att företagen gör rätt saker, inte heller att medarbetarna känner sig mera motiverade, åtminstone inte på lång sikt. Inom industrin kan lean sägas vara i grunden ett koncept med vilket man fulländar en väl fungerande produktion. Om har man inte en fungerande produktionsteknik och ordning och reda i produktionen är lean överkurs. Det måste finnas en vana att mäta och följa upp och ett väl fungerande produktionstekniskt stöd. Bara detta borde ge LG indikation om att man inte gjort sin hemläxa.

När lean appliceras i organisationer fokusera det ofta enbart på strukturer och processer. Man måste inse skillnaden på struktur och kultur. Därför måste verksamhetsutveckling ske i kombination med kulturen. I kulturen ingår rätt och motiverade medarbetare och ledare som skapar bra processer och lösningar. Det är människorna som lever i företagskulturer. Det är människor som skapar processer och strukturer. Inte tvärtom.

Det är medarbetare med passion och motivation som gör skillnaden! Det är inte Lean, det är inte TQM och det spelar ingen roll vilken metod eller struktur som väljs: det är passionen och motivationen som lägger grunden till framgångarna och som skiljer agnarna från vetet eller bra från utmärkt. Det är där LG behöver lägga ned kraft och energi och inte på att ritna nya pilar och rutor.

Det är därför som det behövs förändring inom LG; vi landstingsmedborgare behöver en styrning som ser till människorna och inte till organisationsrutorna.