SR Gävleborg censurerar politiska partier inför valet

I programmet Fokus ska lyssnarna i Gävleborg ges en möjlighet att lyssna på vad de olika politiska partierna har för ståndpunkter, på lokal nivå, inför valet.
Jag anser att SR Gävleborg missbrukar sin ställning om opartiskhet genom att begränsa urvalet till dessa debatter. Det ger inte lyssnarna en rättvis och korrekt bild av vad som finns representerat på den lokala orten.

Att ange som skäl att ” vi har tvingats att ha någon form av kriterier för att debatterna ska bli hanterar och därför så beslutade vi att alla som har minst ett mandat i kommunfullmäktige får vara med i debatten” påvisar bara en feghet och en inskränkning av allas rätt att i demokratisk anda föra fram sin åsikt.

Här visar SR Gävleborg upp en sida som som inte stämmer överrens med den policy SR har om att programverksamheten ska bedrivas opartiskt.

Som ett resultat av denna inskränkning kommer invånarna i Ockelbo inte att få ta del av vad Folkpartiet liberalerna har för åsikter på det lokala planet.