Skolan i Ockelbo behöver krafttag

vid onsdagens radiodebatt i Ockelbo sade de inbjudna partierna, som i kör, vi behöver kompetensutveckling inom Ockelbos skolor!

Det är bra, för det var ingen smickrande läsning när SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, under våren presenterade sina resultat efter hur grundskoleeleverna presterar.  Där hamnar Ockelbo på 283 plats av 290 kommuner. Det är tydligt att det behövs krafttag inom skolan och där är Folkpartiet ett tydligt alternativ.

Men om vi stannar upp och ser några år tillbaka. Vad har gjorts under den senaste mandatperioden?

Det vi ser idag är resultaten av det som gjordes eller inte gjordes för ett antal år sedan.Låt mig ta ett exempel. Under hösten 2007 startade regeringen projektet Lärarlyftet, där alla kommuner har chans att få bidrag till vidareutbildning av lärare.

I Ockelbo rekommenderade kommunens tidigare skolchef att man inte skulle ta del av Lärarlyftet, han ansåg att det behovet inte fanns!

Må vara att det var en tjänsteman som rekommenderade detta men var fanns den politiska vilja och klarsyntheten?

Under 2008 var Ockelbo en av tolv kommuner som inte använt något av det erbjudna statsbidraget och som dessutom ligger under det nationella medelvärdet för andel elever med betyg i matematik och/eller meritvärde för årskurs 9. Under 2009 bättrade sig kommunen något och ett antal lärare fick möjligheten att delta i fortbildningssatsningen.

Folkpartiet vill skapa en skola där kunskap och bildning är positiva begrepp och värdefulla för våra barn och ungdomar. Målet för skolan i Ockelbo ska vara att ge barn och ungdomar kunskaper och färdigheter. En god arbetsmiljö är viktigt både för personalens och elevernas trivsel och även för resultaten.