Hur olika våra lokala morgontidningar agerar

Det är intressant att notera hur olika de två lokala morgontidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad hanterar och agerar inför valet.  När Arbetarbladet valt att ge läsare och debattörer stort utrymme vad gäller insändare och debattartiklar har Gefle Dagblad valt en till synes annan väg. Där verkar man vara ytterst restriktiv vad gäller publicering i både papperstidningen och den digitala versionen. Vad denna hållning beror på kan bara GD själva svara på men för en utomstående kan detta tyda på en inte är helt positiv syn på material som inte kommer från den egna redaktionen.

Jag tror att möjligheten, för läsaren eller allmänheten, att göra sig hörda är positivt för tidningarna dels genom att det ger en koppling till läsaren som kan leda till en fortsatt relation och dels kan det ge ett bättre underlag och en större marknad för annonsörer och därmed en ekonomisk fördel för tidningarna. Nu förespråkar jag inte att man ska få publicera vad som helst utan någon granskning men när det verkar fungera hos den ena så varför ska inte det fungera för den andra?