Nu är valet över – dags att tänka på nästa

Nu börjar det stå klart hur Ockelbo kommer att styras de kommande fyra åren och där finns Folkpartiet med, liksom i riksdagen finns numer åtta olika partier representerat i KF. Även om min förhoppning var att vi skulle ha ett par mandat så är det faktum att vi efter 16 år åter finns representerat i KF positivt.

Det är intressant att studera hur väljarna har lagt sina röster mellan de olika valen. För M kan man tolka det som ett visst missnöje på hemmaplan då man inte får lika många röster lokalt som i riksplanet, även om man går fram med ett mandat. För S och C är det tvärtom där verkar väljarna premierat deras lokala arbete framför respektive riksplan.

Nu får vi lägga grunden under de fyra kommande åren att verkligen visa för Ockelboborna vad vi vill och att vi kan. I sig är det ganska bra att vi lyckades få ett mandat med tanke på att vi formellt bildades den 20 juni och haft tre månader till kampanjarbete – nu får vi fyra år på oss inför nästa gång!