Kris i Ockelbos förskolor

De senaste dagarna har vi kunnat läsa om fler barn och färre förskollärare på förskolorna runt om i Ockelbo. Den pedagogiska verksamheten blir lidande och när sedan det knappt finns utrymme för raster och toalettbesök är det inte svårt att konstatera att det gått alldeles för långt. I maj ställde jag tillsammans med min fru en fråga, vid allmänhetens frågestund vid Kommunfullmäktige den 3 maj, om den pedagogiska kvalitet inom Ockelbo förskolor med tanke på den arbetsbelastning som förskolelärarna har.

Svaret jag fick gick i stort sett ut på att det var alliansregeringens fel och att allt skulle lösa sig med en ny regering! Under samma fullmäktigemöte konstaterades att kommunen fördelar ut 1 hel förskoleavdelning på de befintliga avdelningarna utan att stärka upp på lärarsidan.

Nu lovar utbildnings- och kulturnämnden att åtminstone försöka skapa fler permanenta förskoleplatser i kommunen utan att göra barngrupperna större. Ett löfte utan reelt värde då det enda man ger löft om är att försöka.