Vem ställer de kritiskt granskade frågorna?

Som förtroendevald har man ett stort politiskt ansvar gentemot sina väljare och det parti, den organisation eller grupp som företräds. Det innebär att man ska granska och ställa frågor om och kring de offentliga verksamheterna.

När så inte sker hur ska man som medborgare då tro och tänka, att allt är bra eller att i värsta fall ingen bryr sig? Låt mig ta några exempel.

-Vid senaste kommunfullmäktigemötet, 2010-10-04, fanns det i en skrivelse från socialförvaltningen till socialnämnden en uppgift om att kostnaden för kost inom särskilt boende ökat med 43% jämfört med året innan!

Var fanns de kritiskt granskade frågorna i socialnämnden? Nu blev det ändå en fråga vid fullmäktigmötet men några svar fanns inte.

-Årsredovisningen för Anna och Per G Berggrens stiftelse där Handelsbanken som förvaltare och KPMG som revisor missat en vital detalj när det gäller balansräkning och anläggningstillgångar. Här finns en stor avvikelse när det gäller anskaffningsvärde för en aktiepost i Industrivärden, anskaffningsvärde anges till ca 1.8 miljoner och marknadsvärde till ca 0,2 miljoner dvs en avvikelse om 1,6 miljoner, hm var fanns de kritiskt granskade frågorna?

Är tilliten så stor bara för att det är ett välrenommerad förvaltare och revisor?

Efter att ha gjort kommunens ekonomichef uppmärksam på avvikelsen blir det en fråga som kommunen kommer att ta upp med förvaltaren under hösten, men det kvarstår ändock att fullmäktige godkänt årsredovisningen och verksamhetsberättelsen!

Jag tror att Folkpartiet har en viktig roll att spela när det gäller att granska och ställa frågor om och kring de offentliga verksamheterna, vi har inte historien med oss utan vi har framtiden.