Kommunfullmäktigemöte

Idag var det premiär för mitt första fullmäktigemöte, det var ett ganska snabbt möte med bara en sluten omröstning och det gällde posten som andre vice ordförande i presidiet. Med röstsiffrorna 20 mot 9 valdes jag till andre vice ordf. i fullmäktige, själv la ner min röst men det gjorde dock inte min motkandidat!
Nu ser vi framåt inför nästa fullmäktigemöte där nämnder och styrelser ska utses.
Det har varit en hel del turer och olika skriverier under den senaste tiden- mycket är kopplat till det ställningstagande vi gjorde tidigare men för oss fanns det inget alternativ. När vi börjar acceptera att någon försöker trampa på eller förminska någon annan för sin egen vinnings skull då är det fel väg vi är inne på och då har det gått för långt.

Förhandlingar kommer och går

Efter att ha jobbat intensivt med att få till en så bra lösning för alla medverkande parter i den valtekniska samverkan mellan M, FP, KD, MP och V kunde vi i veckan konstatera att det inte finns förutsättningar för att fortsätta förhandlingarna. Eftersom vi inte kan acceptera vissa saker valde vi att lämna den valtekniska samverka och ställa oss utanför, oberoende av valkartell. Vi får finna andra vägar för att göra liberal politik hörd i kommunen.