Fullmäktigemöte och andra tankar i juletid

Så var nämnder tillsatta, vi fick representation i de fyra stora; kommunstyrelse, socialnämnd, utbildnings- och kulturnämnd och bygg och miljönämnden, visserligen bara ersättningsplatser men ändock det ger insyn och yttranderätt.

Vidare blev fullmäktige igår informerade om att vi tillsammans med S och C ingått valteknisk samverkan, det gör att vi vid nästa fullmäktigemöte kommer att sitta tillsammans med S och C.

Det är intressant att notera att ett parti som tidigare under hösten lite uppfostrande, till oss nya, påtalat vikten av ansvar, det är ett stort ansvar och det krävs mycket…närvaro… osv. vid gårdagens fullmäktigemöte bara lyckades besätta hälften av sina platser. När ord och handling inte följs åt blir det jobbigt med trovärdigheten, det blir uppförsbacke!

Till alla medlemmar går det i dagarna ut information om höstens händelser som sedemera fick oss att ingå valteknisk samverkan med S och C. Jag hoppas och tror att det kommer bli en bra mandatperiod där vi är med och tar ansvar för Ockelbos framtid.