Bot och bättring

Hur fel det kan bli när man har otur när man tänker!

Återigen finns det i media hur illa ställt det är med hanteringen av journaler inom landstinget. När förutsättningarna inte finns går det inte att begära det orimliga av läkarsekreterarna.

Konsekvensanalyser av dessa organisationsförändringar verkar vara en ”liten” detalj landstinget hoppat över när pennstrecken drogs.

Ur ett patientperspektiv är det illavarslande när journalerna inte är uppdaterade, hur ska behandlande läkare kunna göra relevanta bedömningar och åtgärder om inte alla fakta och bakgrundsinformation finns?

Nej, nu är det hög tid för bot och bättring inom landstinget, det måste bli slut på fort och fel.