Hur lätt ett förtroende raseras

Tänk om alla förtroendevalda stannade upp och tänkte efter, på hur lätt deras förtroende kan raseras.

Att som förtroendevald sitta på ett sammanträde, ett sammanträde som inte är öppet för allmänheten, och kommunicera utanför sammanträdets väggar via elektroniska medel visar med all tydlighet att vederbörande inte förstått vad det innebär att vara just förtroendevald.

Det jag undrar över är vad nästa steg blir, är det att spela in sammanträden så att det kan återges ordagrant till utomstående? Eller har det kanske redan skett?

En förtroendevald som väljer att göra så har i mina ögon förverkat sitt förtroende, men å andra sidan det kanske inte fanns så mycket till förtroende innan heller…