Vad mörkar bygg & miljönämnden?

när kommuens kommunekolog och miljöinspektörer, vid nämndmötet den 24 januari, informerar om provtagning i ett vattendrag då väljer nämndsekreteraren att till protokollet föra ”information om provtagning”- det liknar god dag yxskaft…..

Då det handlar om ett myndighetsutövande och om svar angående provtagning i vattendrag måste det tydligare redovisas än på det sätt som gjorts. Vad är det annars som nämnden inte vill ska komma ut eller är det så att nämndsekreteraren ensidigt avgör vad som ska föras ut? Trots justering!

Hm jag undrar om det är andra saker som på detta sätt begravs?