Sportlov i Ockelbo- då blir det dags att röja bort snön.

Nu när sportlovet börjar och barnen kan vara ute och åka skidor och pulka då väljer kultur och fritidsförvaltningen att röja bort den snö som finns bakom Gäverängeskolan där skolbarnen leker. Hur tokigt som helst!

Det visar hur mycket kultur och fritidsförvaltningen värderar de barn som går på och bor i området kring Gäverängeskolan.

Vad kan vara viktigare än att låta dessa barn ha ett meningsfullt sportlov med närhet till dessa fritidsaktiviteter?

Samma förvaltning vill samtidigt satsa flera hundratusen kronor på en bowlinghall, där unga ska ges möjlighet till fritidsaktiviteter. Men det är klart tar man bort för de små måste man satsa på de äldre!!

Spelar vi för oss själva eller med andra?

I fredags invigde högskolan i Gävle nya lokaler, där både landshövdingen och rektor betonade vikten av att samverkan inom regionen som en förutsättning för att regionen framöver ska ges möjlighet att växa.

Tyvärr såg jag varken representation från kommunen eller någon blomma.

När kommunen i sina övergripande mål har ett målområde som heter ”vi samverkar” och där det betonas att kommunen samspelar med andra lokalt, regional och globalt, är det tråkigt om vi missar ett sådant tillfälle till just samverkan eller samspel.

Värdet av ödmjukhet och självinsikt

Det är intressant att notera att landstinget och dess ledning, denna gång i form av ett landstingsråd, i dagens AB återigen väljer att visa upp en sida där bristen av ödmjukhet och självinsikt blir uppenbar. Detta när man ihärdigt håller fast vid att organisationsförändringen där en centralisering av läkarsekreterarna gjordes är en framgång.

Jag har skrivit det tidigare men det är lika aktuellt och tål att upprepas. Jag upplever att landstinget och dess ledning är som en krokodil, stor mun och väldigt små öron.

Om konsten att gasa och bromsa samtidigt

Paradoxen blir när kommunen väljer att satsa på att locka hit nya innevånare, vilket i sig är oerhört viktigt, och samtidigt som man tvekar på att investera i en ombyggnad av åmots skola. Som kan vara en i förlängningen förutsättning för behålla de som redan bor i kommunen.

Ska vi ha möjlighet att locka till oss fler måste vi ha något grundläggande att erbjuda.

Attraktiva tomter i alla ära men finns inte en väl fungerande skola, omsorg och vård så lockar vi i alla fall inte nya Ockelbobor.

Hur väl kommunen lyckas kommunicera sin framtida vilja är oerhört viktigt för kommunens överlevnad.

Jag är övertygad om att en väl fungerande kärnverksamhet, det obligatoriska kommunala uppdraget, har ett mer långsiktigt attraktionsvärde och det är där kommunen ska ha sin styrka.

Jag vill att Ockelbo framöver ska ha som mål att bli ”bäst” när det gäller skola, när det gäller omsorg och när det gäller vård.

Folkpartister; är vi energiska och lite irriterande?

Jag var för ett tag sedan på ett heldagsseminarium riktat till nyvalda ordföranden m.fl. i olika kommunala verksamheter. Där föredraganden, som är känd inom den s.k. demokrati branschen, lite lätt raljerade om synen på folkpartister runt om i kommuner och landsting.

Vi kanske är energiska, pålästa och det kan vara därför vi upplevs som just irriterande. Jag tycker det är smickrande då det visar på att vi isåfall vet vad vi pratar om, vet vad vi står för och därmed att vi är på rätt spår.

Som folkpartist och liberal tänker jag fortsätta vara påläst, energisk och förhoppningsvis fortsätta belysa frågor från ett liberalt synsätt.

Lagstiftaren och särintressen

Hur kan det vara möjligt att lagstiftaren ger särintressen, individer och företag, ersättningsrätt för framtida eventuella brott? En ersättning som faller ut när något inhandlas som sedemera kan användas i något oärligt syfte.

Hur kan det vara möjligt att få ersättningsrätt för något som är i förebyggande syfte?

En kanske haltande jämförelse vore att nykterhetsrörelsen får ersättningsrätt på alkoholinköp, dels för att det går emot deras syften och dels för att det är ett lagbrott att framföra exempelvis fordon under alkoholpåverkan.

Det kanske finns andra om råden där olika särintressen har samma förmån?

Privatkopieringsersättningen bör avskaffas

Den 1 april 2011 kommer privatkopieringsersättning också att tas ut för usb-minnen och externa hårddiskar. I dagsläget tas ersättning ut för bland annat cd- och dvd-skivor, mp3-spelare och dvd-spelare med inbyggd hårddisk, samt även äldre lagringsmedia som till exempel magnetband.

Det är som att betala ersättning för eventuellt framtida ”brott”.

Om man skulle dra till med en liknelse så skulle samtliga Sveriges bilägare kunna tvingas betala straffavgift då det köper nya däck till sin bil. De kan ju komma att användas i framtida hastighetsöverträdelse, eller hur är det med en kofot? Är den belagd med straffavgift – den kan ju komma att användas i ett oärligt syfte!

Kopiering för privat bruk är inte förbjudet enligt svensk lag, och filmer, bilder och musik kan laddas ned legalt från nätet mot betalning. Det är inte rimligt att man tvingas betala en ersättning för att använda tomma medier till att spara sina semesterfoton eller semesterfilmer eller för den delen ha betalat för att ladda ner låtar via Internet för att sedan lyssna på dem i sin mp3-spelare.
Det finns lagstiftning inom området, exempelvis Ipred, där den illegal nedladdning av upphovsskyddat material beivras.

Kreativ lagstiftning

När en av landets lagstiftare, Lars Beckman, i ett replikskifte i dagens Gefle Dagblad skriver ”eftersom lagar och förordningar ytterst bygger på att man tillämpar dem så klokt som möjligt i samråd med dem som berörs”… visas en intressant hållning upp.

Är det så nya lagar tas fram, i samråd med dem som berörs?  Hur mycket har den vanlige fortköraren, den som misshandlar eller den ekonomiske brottsligen att säga till om kan man undra?

Är det den nya tidens remissgrupper, och är dessa grupper medvetna om att Lars Beckman är öppen för synpunkter och samråd?