Kreativ lagstiftning

När en av landets lagstiftare, Lars Beckman, i ett replikskifte i dagens Gefle Dagblad skriver “eftersom lagar och förordningar ytterst bygger på att man tillämpar dem så klokt som möjligt i samråd med dem som berörs”… visas en intressant hållning upp.

Är det så nya lagar tas fram, i samråd med dem som berörs?  Hur mycket har den vanlige fortköraren, den som misshandlar eller den ekonomiske brottsligen att säga till om kan man undra?

Är det den nya tidens remissgrupper, och är dessa grupper medvetna om att Lars Beckman är öppen för synpunkter och samråd?