Lagstiftaren och särintressen

Hur kan det vara möjligt att lagstiftaren ger särintressen, individer och företag, ersättningsrätt för framtida eventuella brott? En ersättning som faller ut när något inhandlas som sedemera kan användas i något oärligt syfte.

Hur kan det vara möjligt att få ersättningsrätt för något som är i förebyggande syfte?

En kanske haltande jämförelse vore att nykterhetsrörelsen får ersättningsrätt på alkoholinköp, dels för att det går emot deras syften och dels för att det är ett lagbrott att framföra exempelvis fordon under alkoholpåverkan.

Det kanske finns andra om råden där olika särintressen har samma förmån?