Om konsten att gasa och bromsa samtidigt

Paradoxen blir när kommunen väljer att satsa på att locka hit nya innevånare, vilket i sig är oerhört viktigt, och samtidigt som man tvekar på att investera i en ombyggnad av åmots skola. Som kan vara en i förlängningen förutsättning för behålla de som redan bor i kommunen.

Ska vi ha möjlighet att locka till oss fler måste vi ha något grundläggande att erbjuda.

Attraktiva tomter i alla ära men finns inte en väl fungerande skola, omsorg och vård så lockar vi i alla fall inte nya Ockelbobor.

Hur väl kommunen lyckas kommunicera sin framtida vilja är oerhört viktigt för kommunens överlevnad.

Jag är övertygad om att en väl fungerande kärnverksamhet, det obligatoriska kommunala uppdraget, har ett mer långsiktigt attraktionsvärde och det är där kommunen ska ha sin styrka.

Jag vill att Ockelbo framöver ska ha som mål att bli ”bäst” när det gäller skola, när det gäller omsorg och när det gäller vård.