Värdet av ödmjukhet och självinsikt

Det är intressant att notera att landstinget och dess ledning, denna gång i form av ett landstingsråd, i dagens AB återigen väljer att visa upp en sida där bristen av ödmjukhet och självinsikt blir uppenbar. Detta när man ihärdigt håller fast vid att organisationsförändringen där en centralisering av läkarsekreterarna gjordes är en framgång.

Jag har skrivit det tidigare men det är lika aktuellt och tål att upprepas. Jag upplever att landstinget och dess ledning är som en krokodil, stor mun och väldigt små öron.