Spelar vi för oss själva eller med andra?

I fredags invigde högskolan i Gävle nya lokaler, där både landshövdingen och rektor betonade vikten av att samverkan inom regionen som en förutsättning för att regionen framöver ska ges möjlighet att växa.

Tyvärr såg jag varken representation från kommunen eller någon blomma.

När kommunen i sina övergripande mål har ett målområde som heter “vi samverkar” och där det betonas att kommunen samspelar med andra lokalt, regional och globalt, är det tråkigt om vi missar ett sådant tillfälle till just samverkan eller samspel.