Vinteraktivteter på grusplanen vid Gäverängeskolan

Den 25 februari började kommunen ta bort den snö som funnits på grusplanen, dvs fredagen innan sportlovet startade, och därmed togs de skidspår och de möjligheter till pulka åkning som funnits under vintern bort och det skrev jag en debattartikel om i Arbetarbladet den 2 mars.

I en replik, i Arbetarbladet den 6 mars, skriver Ockelbo kommun, genom sin fritidsansvarige, att det finns andra fina och långa skidspår inom kommunen. Det finns det säkerligen men jag tror inte att man låter barn i skol- eller fritidsverksamheten åka en ca 7 km lång slinga ensamma eller för den delen tror jag inte heller att man i samma verksamhet har ekonomisk möjlighet att regelbundet åka till Jädraås, Åmot, Lingbo eller Ulfsta.

Däremot är det för dessa barn lämpligt att åka runt på en grusplan som finns i direkt anslutning till skolan och där det finns möjlighet till tillsyn under aktiviteten. Det den fritidsansvarige inte nämner är att när nu grusplanen gjorts i ordning för fotbollsträning har man även förstört de möjligheter till pulka åkning som funnits i direkt anslutning till grusplanen.

Kommunen visar genom detta att viss föreningsidrott, fotboll, är viktigare än att ge dessa elever och barn möjlighet att under vintertid att få utrymme till spontan vinteridrott och lek, för det är väl fortfarande vinter när det är sportlov?

Vid sidan av spontanidrottens direkta värde för den fysiska hälsan anses den viktig även rent socialt samt för att väcka barn och ungdomars intresse för föreningsidrott, ett intresse som lätt kan falna när man inte förstår hur kommunen här väljer att agera. En nedgång i eller bristande förutsättningar för spontanidrottande och utomhuslek är därför ett problem med flera bottnar.

Grusplanen kan ses, både under sommar och vintertid, som en idrottsanläggning som stimulerar barn till spontan fysisk aktivitet (där uttrycket spontan står i kontrast till organiserad idrott med dess särskilda förutsättningar).

Skolverket rekommenderar att alla elever ska möjliggöras 30 min daglig fysisk aktivitet, och vid Gäverängeskolan har man på ett positivt sätt integrerat spontan fysisk aktivitet i elevernas vardag.

Som avslutning nämner den fritidsansvarige att ett drygt 80-talet aktiva tjejer och killar kommer att ta grusplanen i anspråk för fotbollsträning från v10. Det han inte nämner är de ca 150 barn som går på Gäverängeskolan som dagligen, på raster eller i undervisning, har använt samma plan till spontana vinteraktiviteter.