Märkliga turer inom stiftelsen Wij trädgårdar

Den 2 mars sålde stiftelsen en fastighet i Ockelbo, för en köpesumma långt under taxeringsvärdet! Det kan tyckas märkligt att en stiftelse som så sent som i oktober 2010 behövde lösa ett likviditetsbehov och därför ansökte om förlängd borgen hos kommunen några månader senare säljer en fastighet till underpris!

Köparen, Visionsbolaget 4257 AB, är eller kanske var ett bolag med två personer i styrelsen. Dessa personer har drygt 370 respektive 500 styrelseuppdrag/befattningar i olika Visionsbolag! Jag tycker att det känns lite olustigt och inte helt seriöst – undra hur säljaren har tänkt? Är det sådana relationer stiftelsen ska ha??