272:an trafikverkets lekstuga?

Som daglig pendlare mellan Ockelbo och Sandviken är det lika spännande att försöka hitta vad som är ändrat inför dagen, det blir lite som ”finn fem fel”.

Trafikverket skyltar upp d.v.s. höjer hastigheten längs en vägstäcka, för att sedan en kort tid därefter sänka, till en nivå under den ursprungliga. Det är svårt att hänga med i hur man tänker och arbetar med dessa hastighetsregleringar – är det utan någon som helst eftertanke?

Lika illa är det om man vill skapa en acceptans för gällande hastigheter längs vägsträckor. Då kan man inte ha denna tillsynes lekstuga när det gäller hastighetsnivåer. När det sedan på en vägsträcka finns två olika hastighetsskyltningar, beroende åt vilket håll man åker, blir det löjeväckande.

Det trafikverket lyckats med är att skapa inflation i hastighetsregleringen och det inte bara längs väg 272 utan även efter andra vägar. Om det finns en ambition att skapa ett trafikflöde som är rytmiskt, följsamt och säkert har trafikverket misslyckat med detta.