Motionen om förändringar i budgetprocessen (kommentar)

Med dagens redovisning är det svårt att få ihop hur verksamheterna fungerar. Ta som exempel utbildnings- och kulturnämnden, när dessa redovisar ett överskott, dvs. man har mindre kostnader än budget, månad efter månad samtidigt som det finns ett så stort behov av att öka studieresultaten i skolan blir det knepigt! Den naturliga frågan blir då varför används inte pengarna?