Motionen om vikariepool (kommentar)

Jag tror att kostnader finns där redan idag om än till stor del kanske dolda. För vad kostar inte all den tid som pedagoger idag lägger ner på att försöka skaffa fram en vikarie? Tid som i många stycken skulle kunna läggas ned på pedagogiskt arbete.

Idag kan en vikarie bli uppringd av flera förskolor/skola samma dag eller till och med inom samma timme, detta då det inte finns någon samordning inom detta. Det är inte rimligt att det är respektive förskola/skola som har den uppgiften, det borde räcka med ett samtal – till en vikariepool.

Nu är inte det här med vikariepool något nytt för oss inom folkpartiet, det finns med i vårt kommunala handlingsprogram och sedan jag tror att bristen på vikarier kan vara en förklaring till att Ockelbo 2008 valde att inte använda sig av de medel som fanns via lärarlyftet.