Hur ska små kommuner överleva?

För några veckor sedan ställde den lokala tidningen Arbetarbladet den frågan till oss förtroendevalda i Ockelbo.  Mitt svar var att det krävs att man ser över det kommunala uppdraget, verksamheten och att samarbete framöver är en överlevnadsstrategi.

Det som vår kommun behöver är verksamheter som ser till hela kommunen bästa och inte som idag flera verksamheter som ser till sina egna verksamheters bästa – Frågan är hur skapar man en sådan verksamhet med en helhetssyn?

Vid ett seminarium i början av året berättade föredragshållaren att ett antal kommuner i landet under de senaste åren gjort förändringar i sina politiska organisationer för att möta just de behoven. Det går även att utläsa i Ansvarskommitténs rapport “Färre kommuner ? Om små kommuners problem och utmaningar”

Vår ambition är att gör den demokratiska processen tydligare och öppnare och ett sätt att påverka i den riktningen är genom motioner. Folkpartiets motioner “Att det i varje protokoll skall framgå vilka ledamöter som deltagit i debatten”, “Förändringar i budgetprocessen” och “Redovisning av partistöd” är bidrag för att göra demokratiska processen tydligare och öppnare och mer ska komma…