Öppenhet och inflytande

De som faktiskt finansierar kommunens verksamhet borde också ha full insyn i hur resonemangen bakom besluten förs. Som det är i dag finns bara protokollen från exempelvis nämndsammanträden att tillgå och där framgår inte vilka som deltagit i debatten och inte heller argumentation.

För oss folkpartister är öppenhet i den offentliga maktutövningen en grundprincip som måste utvecklas. Viktiga diskussioner måste föras öppet och inte förbehållas slutna sällskap. Öppenhet är också nödvändigt för en effektiv granskning och kontroll av makthavare.