Protokolljustering – hur görs det?

Jag blev rätt förvånad när jag upptäckte att i det senaste fullmäktigeprotokollet finns min far upptagen som deltagare i debatten kring kortidsboendets vara eller inte vara och även sedan i ett yrkanden. Det är bara det att min far inte är i livet!

Utifrån det börjar jag undra hur står det till med protokolljustering i vår kommun. Är det bara en transportssträcka eller hur gör dom, när dom justerar? Litar man blint på en ordförande, är det så att man tror att bara för har en ordförande har signerat protokollet så måste det vara rätt?

Nu hände det i fullmäktige och där har tre personer utöver den som skrev protokollet “läst” eller åtminstone förutsätts läsa det och godkänna innehållet. Under våren hände det även i en nämnd där en partikollega inte ens fanns upptagen som deltagare vid ett möte.

Det här pekar på att rutinerna kring protokolljustering behöver ses över för det är olyckligt när avlidna personer finns med i protokoll och när personer som är med på möten inte finns med i protokollen…