I rampljuset…vi är med och sätter färg på politiken.

Vid gårdagens fullmäktigemöte blev det tydligt när fem motioner anmäldes och sedan även två interpellationer från vår sida.

I debatten kring interpellationerna blev det nästan lite komiskt då fullmäktiges ordförande och tjänstgörande vice ordförande debatterade med varandra – ordförandeklubban bytte hand fram och tillbaka.

Jag fick de svar jag hade räknat med, dvs. inget konkret. Exempelvis så följer kommunens uppskattning av kostnaderna för skolmaten i Åmot sin budget – inga siffror angavs dock. När jag på det frågade om hur många portioner som lagas i Åmot, hur stor råvarukostnaden är och till slut hur stor eller hur många gram en portion består av tröttnade ordförande i utbildnings- och kulturnämnden på mig och uttryckte att sådana siffror är inget som en ordförande har koll på i vanliga fall.

Det kan jag hålla med om, men vid en interpellation kring ekonomiska frågor bör nog förvaltningen tillhandahålla relevanta siffror till den som svara.