Vad ska en kommun satsa pengar på?

När utbildnings- och kulturförvaltningen Ockelbo vill satsa pengar på att göra i ordning en lokal för bowling för att sedan hyra ut den till ett par företagare tycker jag att förvaltningen och i dess förlängning kommunen begår ett sort övertramp. Det ligger inte i en kommuns uppdrag att hålla företagare med indirekta resurser, resurser som företagaren kanske förmår att lägga upp.

När man gör så balanserar kommunen väldigt nära den gräns då man ger otillbörligt stöd till en enskild näringsidkare, och det är inte tillåtet. Förutom att det kan vara otillåtet så finns en moralisk aspekt på det hela, kan ett företag inte själv ta dessa kostnader finns det nog ingen reell affärsidé som bär, och då ska inte kommunen ikläda sig rollen som finansiär.

Nu kan det hävdas att hyresavtal kan tecknas för att säkra en återbetalning, men vad händer om och när verksamheten inte bär sig och läggs ner- då står i alla fall kommunen där med byxorna nere och fickorna fulla med kostnader…

Kontentan blir; hyr gärna ut lokaler men låt den företagare som vill hyra själv stå för eventuella ombyggnader eller anpassningar av lokalerna för att passa affärsverksamheten. Det ska inte kommunen göra.