Sjukt på akuten eller planera ditt akutbesök!

Att råka ut för en olycka på allt annat än kontorstid är förenat med otur eller dålig planering. I min värld är akutsjukvård något som är just akut och inte något som liknar tidsbeställd vård.

Men i Landstinget Gävleborg är det just så det verkar vara med akutsjukvården! När du behöver vård behöver du ha med dig remisser hit och remisser dit för att någon överhuvudtaget ska bry sig om dig.

Och för att få en remiss som gör att du kan få komma till akuten behöver du först uppsöka någon annan inrättning där du i bästa fall efter flera timmars vänta just får en remiss och du kan åka vidare för mer väntan.

Exempelvis när ett barn som brutit armen eller benet, och till råga på allt gjort det utanför normal kontorstid, blir uppmanad av sjukvårdsupplysningen att vänta i 4 timmar innan barnet kan få komma till, inte akuten, utan en första instans som eventuellt ger en remiss till röntgen då är det något som är fel.

Felet för detta, är det system som landstingsledningen tillsammans med den styrande politiska majoriteten satt upp! Det får mig att undra till vad våra skattemedel går- det verka då inte vara till få en fungerande akutsjukvård eller för den delen annan vård heller…