Har utbildnings och kulturförvaltningen kantrat?

När jag läser de svaren på två av de motioner som jag lämnat in till fullmäktige så börjar jag undra hur det står till med utbildnings- och kulturförvaltningen!

Både när det gäller vikariepool liksom hur grusplanen bakom Gäverängeskolan används när det är vinter tyder svaren som nämnda förvaltnings lämnat att man är en utpräglad fritidsförvaltning.

När det gäller vikariepool finns det inga pengar till att genomföra detta men man kan ju ha det i åtanke inför framtida budgetarbete- men samtidigt finns det pengar till att bygga om en av kommunens lokaler till bowlinghall för att sedan hyra ut den till några företagare.

När det gäller användning av grusplanen vintertid är det först föreningslivet man tar dialog med för att sedan ha skolan i åtanke…., dvs man kör över skolan och skolbarnen.