När piskan viner eller viner piskan

När jag läser dagens morgontidning och ser att kommunalrådet uttalar sig om kommande kommunstyrelsemöte och redan lägger ut hur kommunstyrelsen kommer att besluta kan jag inte undgå att undra hur partipiska har gått!

Det blir mer och mer tydligt att de kommunala politiska besluten måste lyftas upp och fattas i fullmäktige för att inte hamna i något slags gråzon där ingen utöver den egna gruppen har insyn. Men det är i och för sig inget nytt i kommunen, det finns ju en vana med att det är så och jag tror att det är 90 år eller så.

I skolan är tiden ur led

Hur kan det vara så att det stora flertalet klockor i Ockelbos skolor visar olika tid?

Idag har skolan en strikt tidsstruktur där en av uppgifterna är att ordna aktiviteter och att kontrollera eleverna. Skolklockan spelar därvid en stor roll och en signal kan få elever och lärare att byta plats så att var sak sker på rätt plats och i sin rätta tid.

I den gamla läroplanen Lpo 94 fanns ingenting uttryckt som handlar om att passa tider eller att använda sin tid väl. Däremot har det funnits tydliga läroplansskrivningar om vikten av att effektivisera sin tidsanvändning.

I skolöverstyrelsens läroplan for grundskolan från 1962 kan man läsa att ungdomar bör lära sig värdesätta tiden antingen som en produktionsfaktor i form av arbetstid eller som av fritid.

Barns dagliga liv levs efter klockan, och till och med leken är inrutad. Indirekt blir klockan en måttstock för skolans alla aktiviteter och därmed bör dessa rimligen visa samma tid.

Fler motionerar

Det är bra att flera nu tar tillfället i akt och börjar skriva och skicka in motioner till fullmäktige, för det börjar bli lite ensidigt att det nästan bara är folkpartiet som gjort det.

Kollektivtrafik står högt i kurs och kanske finns det en förkärlek för bussar, hur ska man annars tolka det när det finns två motioner om detta- busskort på gång kanske!

Dags för mer och fler presskonferenser!

Nu är det dags att införa presskonferenser efter kommunstyrelsens möte.
Som det är idag är det bara kommunstyrelsens ordförande som uttalar sig i media.

Jag tror att det vore ett lyft för demokratin om alla partier kan ges möjlighet att ge sin syn på de beslut som tagits, om någon reserverat sig och i så fall varför.

Givetvis ska även oppositionen få vara med på presskonferensen. För visst var det väl så att ”alla ska med” eller hur var det nu…

Det är inget nytt utan finns på flera platser runt om i landet och det var en reporter på AB som gjorde mig uppmärksam på detta. Jag hoppas att hon får gehör för detta, annars får det bli så att vi lämnar en motion om detta.