Dags för mer och fler presskonferenser!

Nu är det dags att införa presskonferenser efter kommunstyrelsens möte.
Som det är idag är det bara kommunstyrelsens ordförande som uttalar sig i media.

Jag tror att det vore ett lyft för demokratin om alla partier kan ges möjlighet att ge sin syn på de beslut som tagits, om någon reserverat sig och i så fall varför.

Givetvis ska även oppositionen få vara med på presskonferensen. För visst var det väl så att ”alla ska med” eller hur var det nu…

Det är inget nytt utan finns på flera platser runt om i landet och det var en reporter på AB som gjorde mig uppmärksam på detta. Jag hoppas att hon får gehör för detta, annars får det bli så att vi lämnar en motion om detta.